Σφάλμα
  • Αποτυχία διαγραφής του da671d7e0bddee82a1d4a24f6eb1fc21-cache-_system-4035f745484f79c89073a196c46b3e8a.php
  • Αποτυχία διαγραφής του da671d7e0bddee82a1d4a24f6eb1fc21-cache-com_modules-790058ec0c6664178967ceaba58a4e38.php
  • Αποτυχία διαγραφής του da671d7e0bddee82a1d4a24f6eb1fc21-cache-com_plugins-31f5657c977a543483097846ff8d47fd.php
  • Αποτυχία διαγραφής του da671d7e0bddee82a1d4a24f6eb1fc21-cache-mod_languages-7c768b088f9e635a6de2d645d10bcd33.php
  • Αποτυχία διαγραφής του da671d7e0bddee82a1d4a24f6eb1fc21-cache-mod_vtem_banners-552b0143aa51688e7e080bdcc2e51b61.php
Log in
updated 12:01 PM GMT, Oct 30, 2018

Υπάρχει επικοινωνία των μελών της επίγειας – στρατευομένης και της ουράνιας – θριαμβεύουσας Εκκλησίας. 

Αυτό αποδεικνύει το ακόλουθο θαυμαστό περιστατικό από τη ζωή του Γέροντος Πορφυρίου.

Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρύμωγμα στα παιδιά τους, και μάλιστα μπροστά σε άλλους! Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με την βέργα να πάη ίσα μπροστά έχουν ένα καπίστρι στο χέρι και του λένε: «Να περπατάς ελεύθερα!». Ύστερα φθάνουν και αυτά στο σημείο να τους δέρνουν. 

Ο σατανάς, επεσήμαινε ο Γέροντας Πορφύριος, απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Πρέπει να τον περιφρονούμε. 

Πλησιάζει ή εκπλήρωση των προφητειών θά είναι το γκρέμισμα του τεμένους του Όμάρ στά Ιε­ροσόλυμα. Θά το γκρεμίσουν, γιά νά ανοικοδομήσουν τόν Ναό τού Σολομώντος πού, όπως λένε, ήταν χτισμένος σ’ αυτήν τήν θέση.

Μια μέρα τον ρώτησα στο κελί του: «Γέροντα, πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το 666, για την έλευση του αντιχρίστου, που πλησιάζει.

Μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι ήδη ήλθε.

Για το ηλεκτρονικό χάραγμα του δεξιού χεριού ή του μετώπου, για τη σύγκρουση Χριστού και αντίχριστου και τη συντριβή του τελευταίου, για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Εσείς τι λέτε γι’ αυτά;».

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.